Doelen en activiteiten

Wat zijn onze doelen:

  • Het bevorderen van kennis en kunde met betrekking tot de Viscerale Therapie.
  • Het behartigen van de belangen en rechten van haar leden.
  • Het bevorderen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van deViscerale Therapie.
  • Het stimuleren van het verspreiden van informatie met betrekking tot de Viscerale Therapie.

Welke middelen zetten wij hiervoor in:

  • Het stimuleren van nascholing van de leden.
  • Het uitgeven van een nieuwsbrief website om leden en belangstellenden op de hoogte te houden van haar activiteiten
  • Het beheren van een website
  • Nauwe samenwerking onderhouden met ‘zuster’-beroepsvereniging UCN (CranioSacraal therapie)
  • Een platform bieden voor cliA�nten en zorgverleners om een therapeut te vinden

During the taping, I noticed https://midnightpapers.com/ that the community center kids were no longer reading from the script.